Roštejn dětem

Roštejn je hradem, který myslí na děti. Nejen, že zde mohou spolu se svými rodiči, učiteli či dalšími zažít v expozici mnoho nečekaného, ale zároveň mohou poznávat netradiční formou historii a přírodu na jednom místě.

Tipy na aktivity pro rodiny s dětmi

Stopování

Edukační programy

Hrad postupně uvádí v život dva edukační programy, které jsou propojené s našimi návštěvnickými trasami. Pro obě trasy vznikly již v předchozích letech pracovní listy. Pokud se vám nepodaří dostat se s organizovanou skupinou na edukační program, nezoufejte! Pracovní listy si můžete stáhnout na našem webu: pracovní list Na loveckém sídle (trasa A), pracovní list Okolo stromu (trasa B).

Všude dobře, na Vysočině nejlíp!

Rok 2021 je v celém našem kraji zaměřen na rodiny s dětmi, neboť hlavním tématem pro cestovní ruch v regionu je Vysočina dětem. Cílem kampaně je pobízet návštěvníky k trávení dovolené doma, na Vysočině. Podrobnosti jsou a budou zveřejňovány na na stránkách organizace Vysočina Tourism a hrad Roštejn je rád, že se může k tématu po svém rovněž připojit.