Přeskočit na obsah

Tipy na výlet v okolí

Hrad Roštejn leží na okraji rozsáhlých lesů kolem nejvyššího vrcholu Vysočiny Javořice (837m.nm). Okolí hradu je pokryto sítí značených turistických tras KČT a cyklotras, které zájemce dovedou za okolními přírodními a historickými zajímavostmi.

Roštýnská obora

Státní přírodní rezervace vyhlášená v roce 1977. V blízkém okolí hradu chrání na rozloze 31,9 ha jednu z největších bučin Českomoravské Vysočiny, kromě mohutných stromů (buky, jasany, javory,jilmy, lípy) zde rostou v podrostu dnes již vzácné rostlinné druhy a žije řada chráněných živočichů.
V roce 2006 byla zhruba 1 km od Roštejna zřízena nová obora (116 ha) zejména pro vysokou zvěř. Na základě změny nájemce této oplocené obory ji není možné od července 2020 až do odvolání navštívit.

Míchova skála

Velmi zajímavý žulový útvar 15 m vysoký s dalekým výhledem, v roce 1829 zde byl údajně zastřelen poslední vlk Jihlavských vrchů.

Král Javořice

Mohutný smrk, pravděpodobně největší v javořických lesích, nacházející se v oblasti poblíže Světelské chaty (cca 600 m JJV od ní). Přístup je po lesní cestě hliněné vedoucí přímo od rozcestí u Světelské chaty  Smrk byl poničen vichřicí v roce 2013 (vrcholek ulomen).

Javořice

Je nejvyšším bodem Českomoravské vysočiny (837 m n.m.). Na vrcholovém plató je pro veřejnost nepřístupný televizní vysílač dosahující špicí do nadmořské výše téměř 1000 m. Výhled z vrcholu je omezen vzrůstajícím lesem, okolní příroda svým vzhledem již připomíná horský porost.

Studánka Páně

Nalézá se cca 200 m od vrcholu Javořice u lesní silničky, jedná se o udržovanou krytou kamennou studánku s vydatným zdrojem pitné vody, která je vhodná i k občerstvení kojenců.

Hrad Štamberk

Jedná se o zříceninu hradu ze 13. stol. v členitém skalnatém terénu s výhledem do krajiny, nedaleko obce Řásná a Velkého Pařezitého rybníka.

Hrad Janštejn

Romantické místo se zbytky hradu ze 14. stol. se nalézá nedaleko obcí Horní Dubenky a Nová Ves.

Velký a Malý Pařezitý rybník

Rybníky vhodné ke koupání v nádherném prostředí, u západní části Velkého Pařezitého se nalézá přírodní rezervace chránící mokřadní rašelinné porosty. Na dně rybníků jsou dosud zachovány pařezy z původního porostu vykáceného před založením rybníka.

Telč

Městská památková rezervace zapsaná v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, přístupný zámek, muzeum, výstavní prostory, galerie, turistická rozhledna. Mnoho možností občerstvení, v létě pravidelně folkové festivaly a další kulturní program.

Třešť

Ve městě se nalézají mimo jiné velké sluneční hodiny, zámek s účelovým využitím (hotel), židovský hřbitov, stálá výstava betlémů, či muzeum umístěné v rodném domě významného ekonoma Josefa Aloise Schumpetera. V jarních měsích jsou v Třešti pořádány přehlídky ochotnických divadleních souborů.

Pozvánka do dalších expozic Muzea Vysočiny Jihlava

 Jihlava

Hlavní sídlo Muzea Vysočiny Jihlava sídlí na Masarykově náměstí v Jihlavě. V prostorách muzea se nalézají dvě hlavní expozice Od gotiky po současnost – Osm století v historii města a Živá příroda českomoravské vrchoviny. Doplněny jsou ostatními stálými expozicemi (Krása středověké plastiky, Dolování a mincování na Českomoravské vrchovině, Geologie Českomoravské vrchoviny a Lapidárium). V prostorách expoziční budovy a prostoru muzejní kavárny probíhají rovněž pravidelné krátkodobé výstavy.   Muzeum je otevřeno celoročně denně mimo pondělí.

 Telč

Pobočka Muzea Vysočiny Jihlava sídlí v současné době v prozatímních prostorách v druhém patře budovy Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči. Zpřístupněna je pouze omezená část sbírek. Jedná se o předměty dokladující historii města, církevní památky, svatební praporce, etnografické sbírky a část předmětů připomínajících dvě cesty Afrikou sochaře Františka Vladimíra Foita. Otevírací doba se řídí provozem univerzitního centra, které je veřejnosti přístupné ve všední dny od 10 do 16 hodin. Vstup do prostor muzea je volný, bez vstupného.

 Třešť

Pobočka Muzea Vysočiny Jihlava sídlí v patře tzv. Schumpeterova domu, v jehož přízemí se nachází TIC Třešť. Zpřístupněna je expozice věnovaná betlémářství, zámecký pokoj prezentující ukázku rozsáhlého mobiliáře třešťského zámku, prostor věnovaný osobnosti J. A. Schumpetera a expozice o zaniklém třešťském průmyslu. Otevřeno je v měsících květen – září a prosinec – leden. V ostatních měsících prohlídka možná po předchozí dohodě.

Webové stánky muzea Vysočiny Jihlava zde. 

Hrad je v současnosti uzavřen. / Castle currently closed.
+