Přeskočit na obsah

Edukační programy a přednášky

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY PRO ORGANIZOVANÉ TÁBOROVÉ I JINÉ SKUPINY NA LETNÍ PRÁZDNINY 2023 A MĚSÍCE ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2023. REALIZACE PROGRAMU PROBĚHNE VŽDY PO VZÁJEMNÉ DOMLUVĚ NA PŘESNÉM TERMÍNU.

Správa hradu nabízí několik typů edukačních programů, které jsou propojené s roštejnskými expozicemi a umožňují organizovaným skupinám zejména dětí a mládeže objevovat skrytá tajemství přírody a historie. Programy jsou většinou koncipovány v délce 180 min a realizují se z části v prostoru tzv. předhradí a potom v příslušné expozici. Navíc je možné se připravit či na ně navázat v rámci výjezdu našich pracovníků do vaší instituce s rozšiřujícím zážitkovým programem umožňujícím podrobnější uchopení představovaných témat.

Kromě programů pro dětské skupiny a kolektivy nabízíme i možnost přednášek o hradě například pro domovy pro seniory, zájmové kluby, univerzity třetího věku, apod.

Seznam realizovaných programů a jejich variant:

Příroda (skoro) všemi smysly

Edukační program vhodný pro MŠ a zejména I. stupeň ZŠ (s možností uzpůsobení i pro starší účastníky, či věkově smíšené např. táborové skupiny). Program trvá celkem 4 vyučovací hodiny / 180 min, po vzájemné dohodě s pedagogickým dozorem je možné délku programu mírně modifikovat. Program je možné realizovat i ve větších skupinách (30 – 50 osob), vhodnější jsou nicméně menší skupiny do 30 osob.   

Účastníci programu se:

 1. Hravou formou seznámí s historií hradu a pojmem myslivost.
 2. Vyzkouší si stopování a seznámí se (mimo jiné) za pomoci hmatové hry s různými pobytovými stopami.
 3. Poznají, že nejen za pomoci vábniček mohou v lese „lovit“ i svým sluchem. 
 4. Poznají různé výtvarné techniky a pomůcky pro neinvazivní pozorování a zachycování přírody.
 5. Navštíví interaktivní expozici hradu „Příroda, lovectví a myslivost“ a vše, co se předtím naučili, si zde budou moci vyzkoušet.

Celková cena programu je 130,- Kč za účastníka. Na realizaci programu je potřeba se domluvit se správou hradu na mailu rostejn@mvji.cz či na tel. +420 739 382 901. Program je závazně objednán až po potvrzení na jednom z těchto uvedených kontaktů. Jako předstupeň programu je možné se domluvit na návštěvě lektora v prostoru školy s programem „Nohama na zemi, hlavou v oblacích“, který seznámí účastníky s malými i velkými zvířecími obyvateli lesa. Během programu opět mohou účastníci využít různých svých smyslů a naučí se mnoho, co následně využijí během programu na Roštejně. Cenu a podrobnosti o realizaci program je možné zjistit na rostejn@mvji.cz

Středověký člověk

Edukační program vhodný zejména pro II. stupeň ZŠ a SŠ (s možností uzpůsobení i pro mladší účastníky, či věkově smíšené např. táborové skupiny). Program trvá celkem 4 vyučovací hodiny / 180 min a po vzájemné dohodě s pedagogickým dozorem je možné délku programu mírně modifikovat. Program je možné realizovat i ve větších skupinách (30 – 50 osob), vhodnější jsou nicméně menší skupiny do 30 osob. 

Účastníci programu:

 1. Neformálním způsobem se seznámí s pojmy jako středověká kolonizace, gotika, hrady, kláštery, středověké stavy, apod.
 2. Otestují si měření za pomoci historický měr a seznámí se s jejich rozdíly oproti mírám dnešním.
 3. Dozvědí se o stravování ve středověku a budou moci na vlastní kůži zažít náročnost přípravy pokrmů.
 4. Vyzkouší si další aspekty života ve středověku – tělesná cvičení i obtížnost výroby textilu.
 5. Navštíví expozici hradu „Lovecké sídlo v proměnách dějin“, kde budou moci uplatnit některé své získané kompetence.  

Celková cena programu je 130,- Kč za účastníka. Na realizaci programu je potřeba se domluvit se správou hradu na mailu rostejn@mvji.cz či na tel. +420 739 382 901. Program je závazně objednán až po potvrzení na jednom z těchto uvedených kontaktů. Jako předstupeň programu je možné se domluvit na návštěvě lektora v prostoru školy s programem „Život v době kronik a legend“, který seznámí účastníky s chápáním pojmů historie a středověk na ukázce dějin Roštejna a příbězích sv. Huberta a sv. Eustacha. Během programu si účastníci osvojí mnoho kompetencí, které následně využijí během programu na Roštejně. Cenu a podrobnosti o realizaci program je možné zjistit na rostejn@mvji.cz

Příběhy heraldiky – online edukační program – možno realizovat i jako živou přednášku ve třídě

První online edukační program v nabídce hradu Roštejn je vhodný zejména pro II. stupeň ZŠ a SŠ. Celková časová dotace je 45 – 60 min (dle dohody s pedagogem). Komunikační platforma závisí rovněž na dohodě mezi lektorem a pedagogem.

Účastníci programu:

 1. Dozvědí se, co je to heraldika a kdo vlastně může mít svůj erb.
 2. Zjistí, k čemu je znalost heraldiky dobrá v každodenním životě.
 3. Virtuálně navštíví část interiéru hrad Roštejn, seznámí se příběhem jeho pojmenování, zaměří svou pozornost k části nástěnných maleb v tzv. erbovním sále a za pomoci online aplikace budou na těchto malbách hledat zajímavosti, jakou jsou fiktivní erby tzv. Tří králů, krále Artuše nebo sv. Eustacha.
 4. Naučí se, jak sestavit jednoduchý erb, jak od sebe odlišit držitele erbů různého postavení, setkají se slavnými heraldickými zvířaty a pokusí se porozumět jejich „řeči“.
 5. Na konci programu porovnají své nově nabyté kompetence s využíváním erbů a heraldiky v populární kultuře, třeba ve filmech a knihách jako jsou Harry Potter nebo Pán prstenů.

Celková cena program je 130,- Kč na účastníka. Na realizaci programu je potřeba se domluvit se správou hradu na mailu rostejn@mvji.cz či na tel. +420 739 382 901. Program je závazně objednán až po potvrzení na jednom z těchto uvedených kontaktů.

Přednášky (nejen) pro domovy pro seniory

Zástupci hradu Roštejn rádi zavítají do domovů pro seniory a dalších míst s některou z připravených přednášek, které se tematicky váží k hradu a jeho historii.

Nabídka témat přednášek:

 1. Virtuální procházka interiérem hradu Roštejn s poznáním jeho historie.
 2. Myslivost jako součást naší minulosti i současnosti.
 3. Tajemství nástěnných maleb hradu Roštejn (Erbovní a Botanický sál).
 4. Roštejn filmový – vážně nevážně o filmech natáčených na hradě a v okolí.

Na realizaci programu je potřeba se domluvit se správou hradu na mailu rostejn@mvji.cz či na tel. +420 739 382 901. Program je závazně objednán až po potvrzení na jednom z těchto uvedených kontaktů.

Po dobu rekonstrukce je omezen provoz pánských toalet. Dámské toalety během této doby slouží jako smíšené.