Přeskočit na obsah

Oživlé obrazy

Hrady a zámky jsou plné starých obrazů. Přišlo vám někdy, že se na vás na prohlídkách dívají, sledují vás? A napadlo vás někdy, že se vám snaží něco říci? Mohou vlastně obrazy mluvit? A pokud ano, jakým způsobem?

Obrazy mají svou němou mluvu za pomoci znaků – symbolů. Odborně se jim říká atributy. Tyto znaky byly dříve sdílné téměř každému, i těm, kteří neuměli číst. Pokud si člověk znalosti těchto atributů osvojí, může i bez nápovědy průvodce poznat, kdo je na obraze.

Atributy si ukážeme na příkladu čtyř evangelistů, které můžete najít v roštejnské obrazárně. Pokud si pozorně prohlédnete znaky zobrazené na těchto obrazech, poznáte již všechny evangelisty kdekoli jinde jejich obrazy uvidíte. Tak schválně, který je který?

sv. Jan – atribut orel

sv. Marek – atribut lev

sv. Matouš – atribut anděl, často zobrazen jen jako okřídlené hlava

sv. Lukáš – atribut býk


TIPY NA HRY PRO RODINY S DĚTMI NEBO SKUPINY DĚTÍ

Obrazy: Výtvarná díla často obsahují větší počet osob – vyzkoušejte si být malířem takového obrazu. Hráče rozdělíme do menších skupinek zhruba po 3 až 6 lidech. Vedoucí vydá požadavky, které musí malíři plnit, například: „Tři ruce, pět nohou.“ Skupina tedy musí vytvořit takové dílo, aby na zemi byl přesný počet končetin. Skupina, která nesplní tyto požadavky a nevymyslí stabilní kombinaci do určitého časového limitu vypadává ze hry.

Na slepého umělce: Jeden hráč se stává umělcem, který si zaváže oči šátkem. Další dva hráči představují model a umělecké dílo – model se postaví do určité pózy, kterou si umělec osahá a následně upraví umělecké dílo do podoby, kterou považuje za co nejpodobnější původnímu modelu. Následně se mohou hráči různě prostřídat, případně hru ztížit tím, že modely i umělecká díla budou sestávat z více osob.

Oživlé obrazy

V následující galerii si můžete prohlédnout rozpohybované obrazy a fotografie z interiérů hradu, které byly animovány díky aplikace MyHeritage.

Hrad je v současnosti uzavřen. / Castle currently closed.
+