Přeskočit na obsah

Aplikace

Zaujaly vás na prohlídkových trasách některé z našich aplikací, ale neměli jste dostatek času je prozkoumat? Šanci máte zde na webových stránkách.

Erbovní sál

Aplikace představuje erby z jižní stěny tzv. erbovního sálu, které jsou inspirovány Kronikou kostnického koncilu. Toto literární dílo sepsané v 15. století měšťanem města Kostnice Ulrichem z Richentalu (1360 – 1437) popisuje průběh koncilu z pohledu přímého účastníka. Malba na zdi Erbovního sálu na Roštejně vytvořená v době raného novověku byla neodborně restaurována v druhé polovině 20. století a mnoho erbů na stěně tak ve skutečnosti neodpovídá původním literárním předlohám.

Popisy erbů v aplikaci odpovídají erbům tak, jak jsou vyobrazeny v literární verzi kroniky.

Botanický sál

Aplikace představuje výmalbu tzv. botanického sálu, který je vyzdoben malbou zobrazující celkem 492 rostlin. Předlohou pro výmalbu byl tištěný herbář od jednoho z „otců“ botaniky, německého lékaře Hieronyma Bocka (1498 – 1554). Jednotlivé rostliny na stěnách jsou proto opatřeny názvy v německém jazyce.  

Vábničky

Vábení zvěře patří mezi zajímavé myslivecké dovednosti, které slouží pro přilákání zvěře jak při lovu se zbraní tak například při jejím fotografování. Vábniček existuje velké množství a liší se dle materiálu, způsobu vydávání zvuku či velikosti. V aplikaci si můžete poslechnout ukázku vábení čtyř různých druhů zvěře, přičemž u vábení jelena evropského si můžete poslechnout rozdíl mezi hlasem starého a mladého kusu.

Hrad je v současnosti uzavřen. / Castle currently closed.
+