Přeskočit na obsah

Rekonstrukce 2017 — 2020

2020

Koronavirová krize, která postihla celý svět včetně ČR v prvním pololetí roku 2020, nejprve zbrzdila zahájení dokončovacích prací plánovaných původně na březen / duben, nicméně následně paradoxně pomohla rychlejšímu dokončení posledních stavebních úprav. Sezona hradu byla totiž posunuta a zahájena až začátkem měsíce června a do té doby se podařilo realizovat poslední akce na hradním nádvoří. Jednalo se zejména o výměnu hradní brány, dokončení zádlažby na několika místech nádvoří, vytvoření bylinkové zahrádky či osazení kopie sochy sv. Huberta. Hlavní stavební práce byly tedy ukončeny ke konci měsíce května a v průběhu června pak probíhají pouze úklidy ploch a příprava prostoru parkoviště pro opětovné spuštění po třech letech.

2019

Rok 2019 přinesl pro mnohé faktické vyvrcholení projektu obnovy, tedy plné zpřístupnění nových expozic počátkem letních prázdnin. První pololetí roku tak bylo v interiérech především ve znamení instalačních prací. Mimo sbírkových předmětů (mezi kterými bylo i množství restaurovaného historického nábytku a obrazů) byly dovezeny i další součástí vybavení. Ty učinily na první pohled klasickou historickou trasu do jisté míry interaktivní a návštěvníci se tak mají možnost například stát účastníky lovecké hostiny pomocí videomappingu v hodovním síni. Ze stavebních prací pokračovaly práce na fasádách hradu (z vnější strany i směrem do nádvoří) a poté velmi atraktivní práce na hradní věži. Zde bylo vybudováno až po střechu vedoucí lešení, ze kterého byla následně prováděna kontrola stavu věže a poté lokální doplňování materiálu a spárování. Projekt IROP bude pokračovat i roce 2020, ovšem již pouze drobnými pracemi v prostoru nádvoří hradu a následně úklidem zázemí stavby na hradním parkovišti.

2018

V roce 2018 pokračovala rekonstrukce druhou fází, kdy došlo k uzavření hlavní palácové trasy. Zde opět mimo stavební firmy působili především restaurátoři. V roce 2018 došlo také ke zpřístupnění těch částí hradu, které byly obnovovány v rámci předcházejícího roku. Prvním místem, které bylo slavnostně představeno návštěvníkům byla kaple sv. Eustacha, symbolicky k jejímu zpřístupnění došlo v květnu na Noc kostelů. Nové hradní expozice na trase B věnované přírodě, lovectví a myslivosti potom otevřely své brány začátkem letních prázdnin. Mimo prací v interiérech hradu došlo v roce 2018 k práci na vnějších fasádách objektu, což je změna velmi dobře viditelná zejména při návštěvě okolního lesa.

2017

Rok 2017 byl rokem zahájení projektu, v prvních měsících proto docházelo zejména k přípravě prostor na rekonstrukci (vyklízení, přesun sbírkových předmětů, apod.). Pro veřejnost byly uzavřeny hradní ochozy, prostor kaple sv. Eustacha a Botanického sálu.  Před vlastními stavebními pracemi proběhl v kapli i  archeologický průzkum, během roku zde pracovali i restaurátoři, mimo jiné se specializací na kamenné prvky, štuky a nástěnné malby. Rekonstrukce se týkala i prostor mimo běžné návštěvnické trasy, které do budoucna zkvalitní zázemí pro návštěvníky objektu (prostor studovny, prostor pro ohřev dětských příkrmů, prostor pro nabíjení elektrokol, apod.). V první polovině roku 2017 byly na restaurování předány i první sbírkové předměty, konkrétně obrazy a nábytek.

Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic

V letech 2017 – 2020 probíhaly na hradě Roštejn rekonstrukční práce, jejichž hlavním cílem bylo zpřístupnit návštěvníkům nové stálé expozice hradu. Jejich hlavním zaměřením se stalo lovectví, myslivost, příroda a lokální historie. Jednotlivé trasy a části hradu byly rekonstruovány postupně tak, aby byl hrad po celou rekonstrukce zčásti otevřen návštěvníkům.

Z čeho se mohou návštěvníci nově těšit:

1) z nové expozice v prostoru malého a velkého hradního ochozu, která je přístupná volně bez průvodce a je zaměřená na rodiny s dětmi

2) z volně přístupné kaple sv. Eustacha, do které bylo zatím možné pouze nahlédnout z ochozu

3) z možnosti projít se historií hradu na trase A spolu s průvodcem a stát se tak na chvíli aktérem příběhů hradu Roštejn

4) na nově upravený prostor nádvoří

Hrad je rekonstruován díky programů IROP. Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

Více informací zde

Hrad je v současnosti uzavřen. / Castle currently closed.
+