Aktuality

Hrad je pro veřejnost uzavřen. 

ROŠTEJN V ZIMĚ 

V průběhu měsíců listopad – březen je hrad pro veřejnost uzavřen. Využít ale můžete možnosti návštěvy dalších poboček Muzea Vysočiny Jihlava, ať již přímo v Jihlavě nebo v Telči a Třešti. Podrobnosti zde. Těšíme se na vás na jaře 2022!


HRAD ROŠTEJN ZVÍTĚZIL V SOUTĚŽI STAVBA VYSOČINY

Projekt stavební obnovy hradu a tvorby nových expozic zvítězil v kategorii Rekonstrukce staveb v soutěži Stavba Vysočiny. Oceněno bylo především řešení, které přispělo ke sjednocení a celistvosti daného výrazu při respektování historických souvislostí. Vyzdviženo bylo i obohacení kulturně společenské náplně objektu. Roštejn navíc v rámci další kategorie soutěže získal ještě cenu ČKAIT (České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě). Obě ceny jsou poděkováním zejména pro rozsáhlý tým, který umožnil vznik a realizaci projektu.  Více k soutěži zde.


OMEZENÍ POČTU OSOB NA PROHLÍDKÁCH TRASY A

Dovolujeme si upozornit, že počet návštěvníků z řad individuálních turistů je na provázené trase A omezen z důvodu protiepidemických opatření na 19 osob. 


AKTUÁLNÍ PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ

Aktuální mimořádná opatření proti šíření nemoci covid-19 sledujete na našich stránkách na tomto odkaze.

 


DOPRAVNÍ OMEZENÍ

Hrad je směrem od Jihlavy a Třeště přístupný bez problémů, směrem od Telče je nutné přijet přes obce Sedlejov, Mysliboř a Třeštice.


MOTIVAČNÍ PROGRAM OBJEVUJ PAMÁTKY

Hrad Roštejn je zapojen do motivačního programu Objevuj památky. Pokud návštěvníci nasbírají do hrací karty dvě razítka zapojených nestátních památek, mají vstup na určenou trasu na třetí památce za polovic. Pokud nasbírají razítek šest, je vstup na sedmou památku zdarma. V případě vyplnění celé karty a zapojení do slosování je možnost vyhrát zajímavé ceny.

Neváhejte požádat na pokladně hradu o svou kartu! Seznam zapojených památek a další podrobnosti můžete najít na stránkách projektu Objevuj památky.