Přeskočit na obsah

Trasa A

Lovecké sídlo v proměnách dějin

Hrady a zámky nesloužily jen k bydlení. Poznejte, jak žilo lovecké sídlo.

Kudy půjdu a co uvidím?

Trasa vás zavede do původních obytných a reprezentačních místností hradu. Projdete různými historickými obdobími, která byla pro Roštejn nejzásadnější.

V místnostech vás čeká stručné seznámení se se stavebním vývojem hradu i nejvýznamějšími majiteli, ale především příběhy z každodenního života na podobném sídle.

trvání cca 50 – 60 mins průvodcemvstupné: 150 Kč, snížené: 100 Kč, rodinné: 350 Kč

Uvidím původní vybavení hradu?

Nábytek a vybavení, které je v expozici k vidění, není, až na jedinou výjimku, původním vybavením Roštejna. To se nedochovalo z několika důvodů:

  1. Hrad byl využíván jako lovecký a tedy pouze sezonně
  2. v době přelomu 19 a 20. století sloužil již spíše jako hospodářské zázemí panství
  3. hlavní křídlo podlehlo v roce 1915 po úderu blesku rozsáhlému požáru

Vystavené předměty jsou součástí sbírek Muzea Vysočiny Jihlava a pochází z celého Kraje Vysočina.

Mimořádné nástěnné malby

Několik místností prohlídkové trasy je vyzdobeno zajímavými nástěnnými malbami pocházejícími z období ranného novověku (pravděpodobně 16. / 17. stolení)

Jedná se o erbovní sál, pracovnu a salonek sv Huberta. Netradiční výzdoba byla zřejmě inspirována knihami, které vlastnili nekteří z majitelů hradu. Inspirací pro výmalbu byla například středověká Kronika kostnického koncilu, či některá z populárních příruček o jezdectví a péči o koně. Na stěnách hradu tak můžete spatřit fascinující kolekci erbů i vyobrazení sloužící k poznání anatomie koňského těla.

Do expozice Trasy A můžete nahlédnout také prostřednictvím virtuální prohlídky.

Hrad je v současnosti uzavřen. / Castle currently closed.
+