Rekonstrukce

Omezení parkování po dobu rekonstrukce hradu

S ohledem na zahájení stavebních prací bude ode dne 9. května 2017 do odvolání uzavřeno parkoviště před hradem Roštejn. Náhradní parkování je možné např. na malém parkovišti v obci Doupě (20 – 25 min chůze). Mapka i s dalšími označenými místy k parkování níže. Autobusové zájezdy se mohou kontaktovat se správou hradu – budeme vás směrovat k tomu, jak vše zrealizovat.

PARKOVÁNÍ HRAD ROŠTEJN

2018

V roce 2018 pokračuje rekonstrukce druhou fází, kdy dochází k uzavření hlavní palácové trasy. Zde opět mimo stavební firmy působí především restaurátoři. V roce 2018 došlo také ke zpřístupnění těch částí hradu, které byly obnovovány v rámci předcházejícího roku. Prvním místem, které bylo slavnostně představeno návštěvníkům byla kaple sv. Eustacha, symbolicky k jejímu zpřístupnění došlo v květnu na Noc kostelů. Nové hradní expozice na trase B věnované přírodě, lovectví a myslivosti potom otevřely své brány začátkem letních prázdnin. Mimo prací v interiérech hradu dochází v roce 2018 k práci na vnějších fasádách objektu, což je změna velmi dobře viditelná zejména při návštěvě okolního lesa. Práce budou pokračovat i následujícím roce 2019.

2017

Rok 2017 byl rokem zahájení projektu, v prvních měsících proto docházelo zejména k přípravě prostor na rekonstrukci (vyklízení, přesun sbírkových předmětů, apod.). Pro veřejnost byly uzavřeny hradní ochozy, prostor kaple sv. Eustacha a Botanického sálu.  Před vlastními stavebními pracemi proběhl v kapli i  archeologický průzkum, během roku zde pracovali i restaurátoři, mimo jiné se specializací na kamenné prvky, štuky a nástěnné malby. Rekonstrukce se týkala i prostor mimo běžné návštěvnické trasy, které do budoucna zkvalitní zázemí pro návštěvníky objektu (prostor studovny, prostor pro ohřev dětských příkrmů, prostor pro nabíjení elektrokol, apod.). V první polovině roku 2017 byly na restaurování předání i první sbírkové předměty, konkrétně obrazy a nábytek.

Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic

V letech 2017 – 2020 budou probíhat na hradě Roštejně rekonstrukční práce, jejichž hlavním cílem je zpřístupnit návštěvníkům nové stálé expozice hradu. Jejich hlavním zaměřením bude lovectví, myslivost, příroda a lokální historie. Jednotlivé trasy a části hradu budou rekonstruovány postupně tak, aby byl hrad po celou rekonstrukce zčásti otevřen návštěvníkům.

Na co se mohou návštěvníci například těšit:

1) na novou expozici v prostoru malého a velkého hradního ochozu, která bude přístupná volně bez průvodce a bude zaměřená na rodiny s dětmi

2) na volně přístupnou kapli sv. Eustacha, do které bylo zatím možné pouze nahlédnout z ochozu

3) na možnost projít si historií hradu na trase A spolu s průvodcem a stát se tak na chvíli aktérem příběhů hradu Roštejn

4) na nově upravený prostor nádvoří

Hrad je rekonstruován díky programů IROP. Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

Více informací zde