Roštejn virtuálně

Virtuální prohlídky hradních expozic

Chcete ukázat hradní interiéry svým přátelům či známým nebo si chcete podobu našich expozic připomenout během zimních měsíců? Poklikáním na odkazy umístěné níže můžete z pohodlí svého domova navštívit Roštejn kdykoli!

TRASA A 

TRASA B

VĚŽ

KAPLE

Audioguide pro interiéry trasy A

Máte raději mluvené slovo? Využijte našeho audio průvodce. Poklikáním na odkazy si můžete poslechnout povídání k jednotlivým místnostem trasy A.  Zkombinovat to můžete i s virtuální prohlídkou uvedených prostor.

Vstupní hala

Obrazárna

Erbovní sál

Hodovní síň

Přípravna jídel

Sklepení

Pracovna vedoucího lesní správy

Salonek sv. Huberta 

Historie (obsaženo i ve stopě Obrazárna)

Aplikace z expozic hradu Roštejna

Zaujaly vás na prohlídkových trasách některé z našich aplikací, ale neměli jste dostatek času je prozkoumat? Využijte zelených odkazů níže, které vám dovolí prozkoumat podrobnosti o jednotlivých částech nástěnných maleb či se zaposlouchat do zvuků vábniček.

APLIKACE ERBY

Aplikace představuje erby z jižní stěny tzv. erbovního sálu. Ty jsou převzaty z literárního díla s názvem Kronika kostnického koncilu sepsaného v 15. století měšťanem města Kostnice Ulrichem z Richentalu (1360 – 1437) a popisujícího průběh koncilu z pohledu přímého účastníka. Koncil byl významným církevním a politickým setkáním předních osobností Evropy 15. století trvajícím od roku 1414 do roku 1418. Odehrál se ve městě Konstanz / Kostnice, v jižním Německu a jeho hlavním cílem bylo vyřešit tzv. papežské schizma – situaci, kdy byli v Evropě ustanoveni celkem tři papeži. Cílem koncilu bylo zvolit papeže jediného. V jeho průběhu probíhaly rovněž procesy s lidmi obviněnými z kacířství, mj. s mistrem Janem Husem, který byl na koncilu odsouzen k smrti a upálen dne 6. července 1415. Další známou obětí byl Jeroným Pražský upálený dne 30. května 1416. Popisy erbů v aplikaci odpovídají erbům tak, jak jsou vyobrazeny v literární verzi kroniky. Malba na zdi Erbovního sálu na Roštejně vytvořená v době raného novověku byla neodborně restaurována v druhé polovině 20. století a mnoho erbů na stěně tak ve skutečnosti neodpovídá původním literárním předlohám.

APLIKACE HERBÁŘ

Aplikace představuje výmalbu tzv. botanického sálu, který je vyzdoben malbou zobrazující celkem 492 rostlin. Předlohou pro výmalbu byl tištěný herbář od jednoho z „otců“ botaniky, německého lékaře Hieronyma Bocka (1498 – 1554). Jednotlivé rostliny na stěnách jsou proto opatřeny názvy v německém jazyce.  

APLIKACE VÁBNIČKY

Vábení zvěře patří mezi zajímavé myslivecké dovednosti, které slouží pro přilákání zvěře jak při lovu se zbraní tak například při jejím fotografování. Vábniček existuje velké množství a liší se dle materiálu, způsobu vydávání zvuku či velikosti. V aplikaci si můžete poslechnout ukázku vábení čtyř různých druhů zvěře, přičemž u vábení jelena evropského si můžete poslechnout rozdíl mezi hlasem starého a mladého kusu této zvěře.