Vstupné a návštěvní doba

 

TRASA B – vstupné na novou trasu bude doplněno v průběhu jarních měsíců  2018
Plné vstupné
Snížené vstupné (senioři, děti 6 – 15 let, studenti do 26 let)
Edukační program (pro předem hlášené organizované skupiny dětí)
Fotovstupenka (povolení fotografování / filmování)
Věž
Jednotné vstupné 20,- Kč
NOČNÍ PROHLÍDKY kostýmované
Děti / Studenti 70,- Kč
Dospělí 140,- Kč

Děti do šesti let mají vstup na všechny prohlídky zdarma.


Návštěvní doba

D u b e n Z důvodů rekonstrukce po celý duben 2018 hrad uzavřen.
K v ě t e n Z důvodů rekonstrukce po celý květen 2018 hrad uzavřen.
Č e r v e n

Č e r v e n e c

S r p e n

9:00 – 18:00

9:00 – 18:00

9:00 – 18:00

 

denně mimo pondělí

prohlídky vždy v celou hodinu od 9.00 do 17.00

Z á ř í 10:00 – 17:00 denně mimo pondělí

prohlídky: 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00

Ř í j e n 10:00 – 17:00 pouze soboty, neděle a svátky

prohlídky: 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00

Zavíracím dnem je pondělí.

V měsících září a říjen polední pauza od 12.00 do 13.00.

Pokud na pondělí připadne státní svátek je tento den otevřeno a uzavírací den připadne na úterý.

O stáních svátcích od června do října je vždy otevřeno.