Vstupné a návštěvní doba

Otevřeno denně mimo pondělí 10.00 – 17.00.

Mimořádný ceník v období 1. 7. – 30. 9. 2021

(netýká se kulturních akcí, edukačních programů, apod.)

Trasa A – Lovecké sídlo v proměnách dějin 
Plné vstupné 60,- Kč
Snížené vstupné (senioři nad 65 let, ZTP, apod.) 40,- Kč
Děti 6 – 15 let, studenti do 26 let) 0,- Kč
 Trasa B – Příroda, lovectví a myslivost  
Plné vstupné 40,- Kč
Snížené vstupné (senioři, nad 65 let, ZTP, apod.) 30,- Kč
Děti 6 – 15 let, studenti do 26 let) 0,- Kč
Hradní věž 
Jednotné vstupné  15,- Kč
Děti 6 – 15 let, studenti do 26 let) 0,- Kč

Děti do šesti let mají vstup na všechny prohlídky zdarma.

Vstupné zdarma dále pro držitele karet AMG, ICOM, Zväz múzeí na Slovensku, novináře po předchozím ohlášení při výkonu profese.

Držitelé karet ZTP mají nárok na snížené vstupné, držitelé karet ZTP/P mají nárok na jedno snížené vstupné a jedno vstupné zdarma.

Členové ČMMJ mají po předložení platného průkazu nárok na vstup na trasu B zdarma.

Nárok na slevu 50 %, případně vstup zdarma mají ti, kteří se prokáží věrnostní kartou programu Objevuj památky s patřičným počtem razítek. Hrací kartu je možné vyzvednout i v pokladně hradu. Podrobnější informace na https://www.objevujpamatky.cz/motivacni-program. 


Návštěvní doba

D u b e n 10.00 – 17.00 víkendy + státní svátky

polední pauza 12.00 – 13.00

Trasa A 10.00,11.00,13.00,14.00,15.00, 16.00

K v ě t e n 10.00 – 17.00 denně mimo pondělí

 polední pauza 12.00 – 13.00

Č e r v e n

Č e r v e n e c

S r p e n

9:00 – 18:00 denně mimo pondělí  
Z á ř í 10:00 – 17:00 denně mimo pondělí

polední pauza 12.00 – 13.00

Trasa A 10.00,11.00,13.00,14.00,15.00, 16.00

Ř í j e n 10.00 – 17.00 víkendy + státní svátek

polední pauza 12.00 – 13.00

Trasa A 10.00,11.00,13.00,14.00,15.00, 16.00

Zavíracím dnem je pondělí.

V měsících duben, květen, září a říjen polední pauza od 12.00 do 13.00.

Pokud na pondělí připadne státní svátek je tento den otevřeno a uzavírací den připadne na úterý.

O stáních svátcích od dubna do října je vždy otevřeno.