Tipy na výlet v okolí

Hrad Roštejn leží na okraji rozsáhlých lesů kolem nejvyššího vrcholu Vysočiny Javořice (837m.nm). Okolí hradu je pokryto sítí značených turistických tras KČT a cyklotras, které zájemce dovedou za okolními přírodními a historickými zajímavostmi.

Roštýnská obora

Státní přírodní rezervace vyhlášená v roce 1977. V blízkém okolí hradu chrání na rozloze 31,9 ha jednu z největších bučin Českomoravské Vysočiny, kromě mohutných stromů (buky, jasany, javory,jilmy, lípy) zde rostou v podrostu dnes již vzácné rostlinné druhy a žije řada chráněných živočichů.
V roce 2006 byla v blízkém okolí Roštejna zřízena nová obora (116 ha) pro vysokou zvěř. Od hradu vede do obory značená okružní stezka, která je dlouhá cca 2 km (okruh na 45 min chůze).

Míchova skála

Velmi zajímavý žulový útvar 15 m vysoký s dalekým výhledem, v roce 1829 zde byl údajně zastřelen poslední vlk Jihlavských vrchů.

Král Javořice

Mohutný smrk, pravděpodobně největší v javořických lesích, nacházející se v oblasti poblíže Světelské chaty (cca 600 m JJV od ní). Přístup je po lesní cestě hliněné vedoucí přímo od rozcestí u Světelské chaty  Smrk byl poničen vichřicí v roce 2013 (vrcholek ulomen).

Javořice

Je nejvyšším bodem Českomoravské vysočiny (837 m n.m.). Na vrcholovém plató je pro veřejnost nepřístupný televizní vysílač dosahující špicí do nadmořské výše téměř 1000 m. Výhled z vrcholu je omezen vzrůstajícím lesem, okolní příroda svým vzhledem již připomíná horský porost.

Studánka Páně

Nalézá se cca 200 m od vrcholu Javořice u lesní silničky, jedná se o udržovanou krytou kamennou studánku s vydatným zdrojem pitné vody, která je vhodná i k občerstvení kojenců.

Hrad Štamberk

Jedná se o zříceninu hradu ze 13. stol. v členitém skalnatém terénu s výhledem do krajiny, nedaleko obce Řásná a Velkého Pařezitého rybníka.

Hrad Janštejn

Romantické místo se zbytky hradu ze 14. stol. se nalézá nedaleko obcí Horní Dubenky a Nová Ves.

Velký a Malý Pařezitý rybník

Rybníky vhodné ke koupání v nádherném prostředí, u západní části Velkého Pařezitého se nalézá přírodní rezervace chránící mokřadní rašelinné porosty. Na dně rybníků jsou dosud zachovány pařezy z původního porostu vykáceného před založením rybníka.

Telč

Městská památková rezervace zapsaná v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, přístupný zámek, muzeum, výstavní prostory, galerie, turistická rozhledna. Mnoho možností občerstvení, v létě pravidelně folkové festivaly a další kulturní program.

Třešť

Ve městě se nalézají mimo jiné velké sluneční hodiny, zámek s účelovým využitím (hotel), židovský hřbitov, stálá výstava betlémů, či muzeum umístěné v rodném domě významného ekonoma Josefa Aloise Schumpetera. V jarních měsích jsou v Třešti pořádány přehlídky ochotnických divadleních souborů.

Pozvánka do dalších expozic Muzea Vysočiny Jihlava

Expozice Jihlava

sídlo Muzea Vysočiny Jihlava, přírodovědné a etnografické expozice, expozice dolování stříbra, chráněná území Jihlavska, od renesance po průmyslovou revoluci, příležitostné tématické výstavy, celoročně otevřeno

Expozice Telč

pobočka Muzea Vysočiny Jihlava, regionální expozice muzea, pohyblivý betlém, měšťanský interiér a lidové bydlení, historie města Telče, památky starých řemesel, historický model Telče, africké sběry sochaře J. V. Fojta

Expozice Třešť

pobočka Muzea Vysočiny Jihlava, expozice třešťských betlémů, dobový zámecký nábytek, zaniklý třešťský průmysl, život a dílo ekonoma J. A. Schumpetera, příležitostné tématické výstavy

Webové stánky muzea Vysočiny Jihlava zde.