Prohlídkové trasy

Příroda, historie, krásné výhledy – pro každého něco!

Trasa A 

Historická trasa „Lovecké sídlo v proměnách dějin“ zavede návštěvníky do různých dějinných období a představí živý obraz života na loveckém sídle. Prohlídka je s průvodcem a trvá cca 50 – 60 min. Odchází zpravidla v každou celou hodinu během otevírací doby hradu (v měsících s polední pauzou dopoledne naposledy v 11.00, odpoledne pak poprvé ve 13.00).

OMEZENÍ POČTU OSOB NA PROHLÍDKÁCH TRASY A

Dovolujeme si upozornit, že počet návštěvníků z řad individuálních turistů je na provázené trase A omezen z důvodu protiepidemických opatření na 19 osob. 

Trasa B 

Jedná se o samostatně průchozí prohlídku vedoucí hradními ochozy, kaplí a botanickým sálem. Jejím hlavním zaměřením je „Příroda, lovectví a myslivost“ a určena je zejména (ale nejen) rodinám s dětmi. Orientační doba absolvování prohlídky je 30 – 40 min., záleží ovšem na individuálních možnostech a přání návštěvníků.

Věž 

Výstup do věže s výhledem do okolní krajiny. Za velmi dobré viditelnosti jsou vidět vrcholy Alp. Věž je přístupná bez průvodce po celou otvírací dobu hradu po zaplacení vstupného.

Edukační program „Příroda všemi smysly“

Edukační program vhodný zejména pro I. stupeň ZŠ je možné uzpůsobit i pro II. stupeň, eventuálně MŠ. Program trvá celkem 3 – 4 hodiny (dle vzájemné dohody s pedagogickým dozorem). Účastníci programu se:

  1. hravou formou seznámí s historií hradu a pojmem myslivost
  2. vyzkouší si stopování a seznámí se (mimo jiné) za pomoci hmatové hry s různými pobytovými stopami
  3. poznají, že nejen za pomoci vábniček mohou v lese „lovit“ i svým sluchem 
  4. poznají různé výtvarné techniky a pomůcky pro neinvazivní pozorování a zachycování přírody
  5. navštíví interaktivní expozici hradu „Příroda, lovectví a myslivost“ a vše, co se předtím naučili, si zde budou moci vyzkoušet

Celková cena programu je 80,- Kč za žáka. Na realizaci programu je potřeba se domluvit se správou hradu na mailu rostejn@muzeum.ji.cz či na tel. +420 739 382 901. 

Program se dá velmi vhodně zapojit do tzv. šablon a po dohodě je zejména v zimním období možné s jeho rozšířením vyjet i k vám do školy. Neváhejte nás kontaktovat kvůli podrobnostem.