Prohlídkové trasy

Příroda, historie, krásné výhledy – pro každého něco!

Trasa A

Historická trasa „Lovecké sídlo v proměnách dějin“ zavede návštěvníky do různých dějinných období a představí živý obraz života na loveckém sídle. Prohlídka je s průvodcem a trvá cca 50 – 60 min.

Trasa B 

Jedná se o samostatně průchozí prohlídku vedoucí hradními ochozy, kaplí a botanickým sálem. Jejím hlavním zaměřením je „Příroda, lovectví a myslivost“ a určena je zejména (ale nejen) rodinám s dětmi. Orientační doba absolvování prohlídky je 30 – 40 min., záleží ovšem na individuálních možnostech a přání návštěvníků.

Věž 

Výstup do věže s výhledem do okolní krajiny. Za velmi dobré viditelnosti jsou vidět vrcholy Alp. Věž je přístupná bez průvodce po celou otvírací dobu hradu po zaplacení vstupného.