Prohlídkové trasy

Navštivte hradní palác nebo vystoupejte na věž!

Trasa A

Prohlídka zařízenými hradními interiéry vyzdobenými částečně nástěnnými malbami. Expozice se zabývá mimo jiné místními řemesly (cínařství, kamenictví) a loveckou tematikou.

Délka prohlídky 40 – 50 min, zahájení prohlídek v období duben – květen, září – říjen vždy v celou hodinu, v době hlavní sezony častěji dle možností správy hradu.

První prohlídka trasy A začíná se začátkem otevírací doby, poslední prohlídka na trase A začíná hodinu, respektive 45 min (v době letních prázdnin) před koncem otevírací doby.

Věž

Výstup do věže s výhledem do okolní krajiny. Za velmi dobré viditelnosti jsou vidět vrcholy Alp.

Věž je přístupná bez průvodce po celou otvírací dobu hradu po zaplacení vstupného.

Edukační program – Jak se žilo na loveckém hradě

Co to je obora? Kde má zvěř světla? Jak se na hradě topilo? – Na tyto a další otázky najdeme společně odopovědi během edukačího programu pro nejmladší návštěvníky.

Pro organizované skupiny dětí ve věku MŠ a první stupeň ZŠ realizujeme na objednání edukační porgram „Jak se žilo na loveckém hradě“. Během něj se děti vžijí do rolí lesních adjunktů a vyzkouší si, jaké to bylo obývat hrad uprostředc lesů.

Bližší informace na mailu rostejn@cmail.cz, nebo tel. +420 739 382 901.