Prohlídkové trasy 2019

Během zimy 2018/2019 připravujeme další novinky!

Trasa A

Během zimy 2018/2019 pro vás budeme intenzivně pracovat na zpřístupnění nového historického okruhu „Lovecké sídlo v proměnách dějin“. Své brány otevře na začátku letních prázdnin 2019.

Trasa B 

Trasa se bude přístupná opět od 27. dubna 2019. Jedná se o samostatnou prohlídku vedoucí hradními ochozy, kaplí a botanickým sálem. Jejím hlavním zaměřením je příroda, lovectví a myslivost a určena je zejména (ale nejen) rodinám s dětmi. Od letních prázdnin 2019 přibude k trase ještě lesní herna u zvídavé lišky!

Věž 

Výstup do věže s výhledem do okolní krajiny. Za velmi dobré viditelnosti jsou vidět vrcholy Alp.

Věž bude znovu otevřena dne 27. dubna 2019. Věž je přístupná bez průvodce po celou otvírací dobu hradu po zaplacení vstupného.